ปิดการอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 59

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันสุดท้ายของการบรรยาย
วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม
โดยในเวลา 09.00 -12.00 น. อาจารย์อานนท์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงาน”
สำหรับช่วงบ่าย ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ ได้ให้เกียรติบรรยายสรุปการเขียนคำคู่ความในศาลและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 59
จากนั้นในเวลา 15.30 น. จะมีพิธีปิดการอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 59 โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมพิธีปิดฯ ดังกล่าว