ประชุมคณะกรรมการทนายความอาสาส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการทนายความอาสาส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการรับสมัครทนายความอาสาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขึ้นทะเบียนทนายความอาสาใหม่ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ การให้คำปรึกษากฎหมาย ณ ที่ทำการศาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 แห่ง การให้คำปรึกษากฎหมายประจำสถานีตำรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 สถานี และการให้คำปรึกษากฎหมายผ่านสายด่วน 1167 หรือออนไลน์ผ่านแอปพลิเครชันไลน์@lct 249 ทั้งนี้ จะมีการรับสมัครและสัมภาษณ์ทนายความผู้มีจิตอาสาเป็นทนายความอาสาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเดือนเมษายน 2566 นี้