สังเกตการณ์เวทีระดมความเห็นเหตุการณ์วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ วัดโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี : นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีฯ และอนุกรรมการฝ่ายคดีฯ ร่วมด้วย คณะอนุกรรมการสำนักงานคดีปกครอง ร่วมสังเกตการณ์ในเวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากเหตุการณ์วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม – 137 สูญหายจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ภายใต้หัวข้อ “เราจะออกจากวิกฤตกัมมันตรังสีปราจีนกันอย่างไร”