สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 19 เมษายน 2566

สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 19 เมษายน 2566
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **
หมายเหตุ : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)