ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำสมุดใบอนุญาตทนายความ ประเภทตลอดชีพ

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำสมุดใบอนุญาตทนายความ ประเภทตลอดชีพ