สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. : สภาทนายความจังหวัดสระแก้ว นำโดยนายวรพงษ์ วรัญญานนท์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระแก้ว พร้อมทนายจิตอาสา นายธนะพล รังสิมานุรักษ์, นายอาวุธ ชาวน้ำฝน, นายวุฒิชัย ชมภูและนางสาววณิชยา พรหมพงษ์ ได้เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว(จังหวัดเคลื่อนที่) ได้แจกหนังสือกฎหมายชาวบ้านและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ที่โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว