ประกาศผังรายงานตัวสอบปากเปล่าและข้อปฏิบัติในการสอบปากเปล่ารุ่น 59 /ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566

ประกาศผังรายงานตัวสอบปากเปล่าและข้อปฏิบัติในการสอบปากเปล่ารุ่น 59 /ผู้รักษาสถานภาพ และผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์