ประกาศสภาทนาความ เรื่องจัดพิมพ์เอกสาร ประกอบการบรรยาย ภาคทฤษฎี รุ่น 61

ประกาศสภาทนาความ เรื่องจัดพิมพ์เอกสาร ประกอบการบรรยาย ภาคทฤษฎี รุ่น 61 จำนวน 3 เล่ม แบ่งเป็นเล่ม 1 , เล่ม 2, เล่ม 3 จัดพิมพ์ชุดละ 1,200 เล่ม รวมจัดพิมพ์ จำนวน 3,600 เล่ม รายละเอียดดังนี้ ขนาด 18.5 x 26 เซนติเมตร ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม พิมพ์ 1 สี สีน้ำตาลเข้ม เคลือบยูวี เนื้อในกระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ 1 สี สีดำ ประมาณ 176 หน้า เข้าเล่มไสกาว