สภาทนายความจับมือสถานีไทยพีบีเอสเปิดเวทีรับฟังความเห็น

สภาทนายความ-สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสพัฒนาความร่วมมือโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็น ถกร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมและร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2566) เวลา 13.00 น. ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์​ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ สภาทนายความ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา ฯ ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ​ ไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาความร่วมมือในโครงการเสวนารับฟังและเสนอความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความเห็นว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ทั้งนี้สภาทนายความได้กำหนดจัดโครงการเสวนาความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ในมุมมองผู้ใช้กฎหมาย ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของสถานีไทยพีบีเอส และ FACEBOOK LIVE ของสภาทนายความ สมาชิกทนายความและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบ Onsite และ Online