ประชุมคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2556

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาติดตามผลการดำเนินโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการและรับฟังสรุปรายงานสถิติคดีการนั่งให้คำปรึกษาทางกฎหมายประจำส่วนราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1-9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566