ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ร้องสภาทนายความ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวกัลยา ทาสม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 จังหวัดอ่างทอง และนายพิเชษฐ ปั้นงาม ผู้ใหญ่บ้าน นายกวี เจริญเศรษฐี ทนายความ และ ดร.ศิวนุช สร้อยทอง หน.คลินิกทางกฎหมายมูลนิธิกระจกเงา ได้เดินทางมาที่สภาทนายความ เพื่อขอความเป็นธรรมจากสภาทนายความ กรณีถูกเจ้าหน้าที่รัฐตั้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยนำเด็กต่างด้าวเข้าเรียนในราชอาณาจักรไทย โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายธีระเกียรติ อนันตรสุชาติ ประธานสภาทนายความจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับเรื่อง
ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากการสอบถามนางสาวกัลยา ทาสม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 จังหวัดอ่างทอง ทราบว่ามีเด็กต่างด้าวที่ผู้ปกครองนำมาส่งจำนวน 126 คน อายุระหว่าง 6 – 12 ปี มาขอรับการศึกษาชั้นประถม ซึ่งโรงเรียนทำมานานแล้วอย่างเปิดเผย ต่อมาถูกตำรวจจับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แต่มีข้อยกเว้นว่า หากรับตัวไว้ให้การศึกษาอย่างเปิดเผย ถือว่าไม่เป็นความผิด ทั้งนี้มีคำพิพากษา ศาลฎีกา คดีค้ามนุษย์ เป็นฎีกาที่ 1181/58 เป็นบรรทัดฐาน โดยจะให้ความช่วยเหลือทั้งคดีอาญา คดีปกครองต่อไป
นายสุนทร เลขาธิการสภาทนายความ กล่าวว่า กรณีเด็กนักเรียนที่ไม่มีทะเบียนราษฎรหรือว่าไม่มีสัญชาติไทย ปัญหานี้สภาทนายความเคยทําคู่มือร่วมกันกับหน่วยราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางปฏิบัติคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์และไม่มีสัญชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดมานานแล้ว ไม่ใช่เกิดเฉพาะที่โรงเรียนนี้ ขออนุญาตยกตัวอย่างโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีโรงเรียนสอนเด็กเเบบนี้ สอนโดยที่ไม่มีหลักฐานเเบบกรณีนี้
ด้าน นางสาวกัลยา ทาสม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ตนเป็นเด็กดอยสอบเป็นข้าราชครูมาทำงานที่โรงเรียนราษฎร์พัฒนา ทางภาคเหนือ และได้เห็นสภาพเด็กๆ ที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนบางคนพ่อแม่อยู่ฝั่งไทย-พม่า ก็มาเรียนได้รับการศึกษา เมื่อตนเป็น ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ก็ปฏิบัติตามเดิม โดยรับเด็กที่ผู้ปกครองนำมาส่งให้เรียนหนังสือ จนกระทั่งล่าสุดเด็กมาพร้อมกัน 72 คน ทางกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า มีจำนวนมากผิดปกติ จึงสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดี ตนจึงมาขอความช่วยเหลือจากทางสภาทนายความ