ประธานสภาทนายความจังหวัดสิงห์บุรี มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายสามารถ อารยะกุล

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายอภิวัฒน์ นาวีระ ประธานสภาทนายความจังหวัดสิงห์บุรี มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ น.ส.อมรรัตน์ รัตนคุ้มครอง และ น.ส.ชีวา อาระยะกุล ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายสามารถ อารยะกุล.