อบรมวิชาว่าความ (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 61 วันที่ 17

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ จัดอบรมเข้มฝึกทักษะแนะเทคนิคร่างคำฟ้อง เขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงแก่ผู้เข้าอบรม
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษาทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม Zoom เป็นวันที่ 17
ในวันนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ได้จัดให้มีการฝึกทักษะการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงคดีบัญชีระบุพยาน โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวทธาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายสวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ นายกิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ นางสาวอัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ให้การอบรมและแนะนำเทคนิคต่าง ๆ โดยมี ผศ.ดร. นิสิต อินทมาโน กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ
และเวลา 13.00 น. อาจารย์พรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ทักษะการร่างฟ้องและการเขียนคำคู่ความ
ทั้งนี้การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11,14-18,21-25,28,29,,31 สิงหาคม 2566 และวันที่ 1 กันยายน 2566 ( 18 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร และสอบวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)