ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายกาสี สุวรรณมงคล

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ละครชัย ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ นายสฤษดิ์ สุวรรณมงคล ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายกาสี สุวรรณมงคล.