สภาทนายความจังหวัดสุโขทัย มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายชัชวาลย์ จันทรทิพย์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สภาทนายความจังหวัดสุโขทัย มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ นางรัตติยาภรณ์ จันทรทิพย์ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายชัชวาลย์ จันทรทิพย์.