ประชุมคณะกรรมการชมรมกอล์ฟ สภาทนายความฯ ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมกอล์ฟ สภาทนายความ ครั้งที่ 10/2566 โดยมี นายประพันธ์ คูณมี ประธานกรรมการชมรมกอล์ฟ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการชมรมกอล์ฟ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงการเตรียมความพร้อมทุกด้านของการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬา Lawyer’s Cup ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567 ณ สนามจอมพล ป.จังหวัดลพบุรี