ข่าวประชาสัมพันธ์

วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ลานอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยพนักงานสภาทนายความ...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ (วิธีรายงานตัวและแถวที่นั่งเหมือนกันกับวันสอบปากเปล่า) .................................................................................. *** นักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้ - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนา) - ค่าธรรมเนียม 200 บาท .................................................................................. *** นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองฯได้นั้นจะต้อง - เอาไปใช้ยื่นจดเป็นสมาชิกวิสามัญเนติฯ -...

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ

.

สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ

.