ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาความและสืบพยานลับหลัง”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : สภาทนายความได้จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับใหม่ หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาความและสืบพยานลับหลัง” โดยมี นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ บรรยายหัวข้อ การตั้งทนายความโดยศาลในการไต่สวนมูลฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฉบับใหม่ การแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งคดีไม่มีมูล...

ข่าวสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สิทธิประโยชน์ทนายความ

บทความและงานวิจัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook สภาทนายความ


สถิติการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

  • รับเรื่อง
  • ช่วยเหลือแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Application มือถือ สภาทนายความ