ข่าวสารทั้งหมด

วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ลานอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยพนักงานสภาทนายความ...

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ (วิธีรายงานตัวและแถวที่นั่งเหมือนกันกับวันสอบปากเปล่า) .................................................................................. *** นักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความแล้ว ให้เตรียมเอกสารดังนี้ - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นต์รับรองสำเนา) - ค่าธรรมเนียม 200 บาท .................................................................................. *** นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองฯได้นั้นจะต้อง - เอาไปใช้ยื่นจดเป็นสมาชิกวิสามัญเนติฯ -...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.07 น. : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการร้านสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย. ...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (***ด่วนจำนวนจำกัด***) คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการศึกษา : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมถวิล แก้วเจริญ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมถวิล แก้วเจริญ มารดาของทนายความปรีชา แก้วเจริญ ณ วัดโพธาราม...

ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)

ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

เดินทางไปเยี่ยมทนายความอภิชาติ สิทธิเดชะ

วันที่ 28 เมษายน 2562 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมทนายความอภิชาติ สิทธิเดชะ เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้ ณ ชุมชนวัดนาคกลาง ซอยอิสรภาพ 42...

สอบปากเปล่า รุ่น 50 (28 เมษายน 2562)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย,...