อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (5/3/2562)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 โดยนายสมศักดิ์ พุ่มประยูร กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมคดีแพ่งและคดีอาญา” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่น 50

ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม ณ สำนักงานศาลปกครอง

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร: ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้ นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการสภาทนายความ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการแสดงปาฐกถาธรรม โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรราชวรวิหาร...

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีนายเชี่ยวชาญ...

ตารางการบรรยาย โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

ตารางการบรรยาย โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 4)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 4) วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ...

ข้อปฏิบัติผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

ข้อปฏิบัติ (โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงานได้เลยไม่ต้องรอผลสอบ) ผู้ผ่านการสอบอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 วิธีการยื่นแจ้งฝึกหัดงาน - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานด้วยตัวเอง - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้ (ไม่ต้องมอบอำนาจ) - ยื่นแจ้งฝึกหัดงานได้ทางไปรษณีย์ *** อย่าลืมแนบสำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นรับรองการเข้าฝึกหัดงาน *** ดาวน์โหลดแบบแจ้งฝึกหัดงาน : Download กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download