ประกาศรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3

ประกาศรับสมัคร โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 2 มกราคม - วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 สถานที่รับสมัคร : สำนักนายกและคณะกรรมการ ชั้น 3 สภาทนายความ โทร. 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 321-322

ลงนาม MOU กับ คปภ.

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.45 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.). ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ร่วมงานการฌาปนกิจศพนายสุวิทย์ สีบุญ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสุทัศน์ เงินหมื่น อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3,ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดอำนาจเจริญ, นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี,...

สภาทนายความ แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 - วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี้ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดทำการตามปกติ ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีนายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ...

นักศึกษาคุรุศาสตร์ ศูนย์การศึกษาม.ราชภัฏเลย สาขาขอนแก่นร้องสภาทนายความไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เหตุไม่ผ่านการประเมินหลักสูตรจาก สกอ.

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  ที่สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวแทนนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน จากนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสิ้น 85 คน ได้เดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  กรณี หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ไม่ผ่านการประเมินผลหลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ....

พิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองฯ” รุ่น 30

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 30 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศขนาดเต็มได้ที่ : Download ...

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่น 50 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายภาคปฏิบัติรุ่น 50 และผู้รักษาสถานภาพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่น 50 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการบรรยายภาคปฏิบัติรุ่น 50 และผู้รักษาสถานภาพ

การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 2 (18/12/2561)

สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประสบการณ์ในการว่าความ” โดยมีนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ ให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรมฯ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ...