ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางไปรษณีย์ (นักศึกษาใหม่) สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 *** เพื่อความสะดวกในการมาติดต่อรับบัตร ให้นักศึกษาจดเลขประจำตัวหรือปริ้นหน้าที่มีรายชื่อตัวเอง ให้มาติดต่อรับบัตรประจำตัวพร้อมกับเอกสารต่างๆที่กำหนดไว้ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร *** พร้อมเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นั่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจในเขตนครบาล 1-9...

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์)

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52  (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์) *** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร *** บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้อง และชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ *** ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และทนายความอาสา ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับชาวบ้าน ซึ่งได้นำร่องโครงการ 4 แห่ง...

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดแคตตาล็อก : Download ดาวน์โหลดใบสั่งจอง : Download

ตัวแทนผู้ร้องฯ ยื่นขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนผู้ร้องได้เดินทางมาสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีได้รับความเสียหายจากการซื้อและใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วระบบเครื่องยนต์มีปัญหา โดยมี นายสุเทพ จันทะแจ่ม รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ และนางสาวสุรภา ศิริลำปาง คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับเรื่อง โดยสภาทนายความจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ...

ลงนาม MOU ร่วมกับสมัชชาสภาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และนายณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน...

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download