สัมมนาโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ฯ ภาค 5

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ในภาค 5 ขึ้น ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ...

สัญญา 2 ภาษา

สัญญา 2 ภาษา พินัยกรรม (Last will and Testamant) : Download สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (Agreement to sell land with Structure) : Download สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โครงการ...คอนโดมิเนียม (Condominium Unit Sales...

พิธีทำบุญเนื่องในวันทนายความ 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส “วันทนายความ” ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ,...

สารนายกสภาทนายความ เนื่องในวันทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2562

สารนายกสภาทนายความ เนื่องในวันทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่น 1 และ 2

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่น 1 และ 2 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1 : Download ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2 : Download   หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 1 และ 2 ลงทะเบียน/รายงานตัวเข้ารับใบประกาศนียบัตร ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธื 2562 เวลา 8.30...

เปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Legal English Training) รุ่นที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ (Legal English Training) รุ่นที่ 4 โดยหลักสูตรนี้จะอบรมทุกวันอาทิตย์...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาทนายความ กับบริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสภาทนายความกับผู้แทนนายยูจีน ฟง จูน เซียง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกสภาทนายความ จากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกทนายความ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่...

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 8

เปิดรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ "English for Lawyers" รุ่นที่ 8 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ **เริ่มอบรมวันที่ 7 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2562** ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ English for lawyers รุ่นที่ 8

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ English for lawyers รุ่นที่ 8 โดยมีนายทอง สีหาวงษ์ หัวหน้าคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ นายกิติศักดิ์ ...