อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหนองไผ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีพิพาทที่ดินทับซ้อนระหว่างทหารกับประชาชน

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายธานินทร์ คชรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง, นางรัชนีกร นงคะวาส เหตุทอง กรรมการ/เลขานุการสำนักงานคดีปกครอง นายกิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกฐินพระราชทานเพื่อนำมาถวายยังวัดหลวงเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ประกาศจากสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง กำหนดรับใบอนุญาตทนายความ

ประกาศจากสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง กำหนดรับใบอนุญาตทนายความ

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี Lawyer’s cup ครั้งที่ 20

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการชมรมฟุตบอล เข้าประชุมเตรียมการจัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี Lawyer’s cup ครั้งที่ 20...

นายกสภาทนายความ นำคณะฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะผู้บริหารของสภาทนายความ ทนายความ และพนักงานสภาทนายความ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5.

พระราชบัญญัติ ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศขยายเวลารับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลาเปิดรับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27” การสมัคร สมัครด้วยตนเอง : สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งใบสมัครมาที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   ระยะเวลารับสมัคร : 2 ตุลาคม - 10...

ประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยเดช

ประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยเดช ประชาชนสามารถวางดอกไม้จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ที่พระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 09.00 – 16.30 น. และเวลา 18.30 – 22.00 น. ทั้งนี้ จะหยุดวางดอกไม้จันทน์ในช่วงเวลาการประกอบ พระราชพิธีในพระเมรุมาศ

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าแจกันดอกไม้แก่ผู้บริหารเนติบัณฑิตสภา

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ และ ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download