Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ที่ทำการสภาทนายความ

ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ที่ทำการสภาทนายความ

250
SHARE

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคณะกรรมการสภาทนายความ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.

 

Facebook Comments