Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการอบรมทนายความอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการอบรมทนายความอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

2132
SHARE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการอบรมทนายความอาสา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

Facebook Comments