Home ข่าวสารสภาทนายความ ตัวแทนผู้เช่า โครงการยมราชของการเคหะแห่งชาติ เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมาย

ตัวแทนผู้เช่า โครงการยมราชของการเคหะแห่งชาติ เข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมาย

504
SHARE

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายพนิต บุญชะม้อย รองประธานอนุกรรมการ สิทธิมนุษยชนด้านแรงงานได้พูดคุยกับนายอัศวิน ยิ่งเจริญ ทนายความ และตัวแทนผู้เช่า โครงการยมราช ของการเคหะแห่งชาติ
ซึ่งเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมาย กรณีผู้เช่า 92 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญาการเช่าอย่างกระทัน ภายในสิ้นปีนี้ และขอความช่วยเหลือในการยื่นฟ้องคดี ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Facebook Comments