Home ข่าวสารสภาทนายความ รับเรื่องร้องเรียน (6/11/2561)

รับเรื่องร้องเรียน (6/11/2561)

510
SHARE

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ , นายศุภกิจ  หล่อพัฒนากูร รองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม, นายจรุงศักดิ์ ชะโกฏิ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ นายเสริมสุข ขวัญปัญญา อนุกรรมการฝ่ายคดี  และนายณภพ พิทักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายคดีและปฏิบัติการ รับเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน กลุ่มปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณี ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยภัยเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่​ 6​ พฤศจิกายน​ 2561​ ณ​ สภาทนายความในพระบรมรูปถัมภ์​

 

Facebook Comments