Home ข่าวสารสภาทนายความ ต้อนรับ รมช.กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ

ต้อนรับ รมช.กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ

173
SHARE

นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ  และนางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และปฏิคม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ และนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจต่าง ๆ ของสภาทนายความ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเข้าสู่วิชาชีพการเป็นทนายความ การควบคุมมรรยาททนายความ การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บทบาทสภาทนายความของไทยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของทนายความใหม่ และที่มาของการแต่งตั้งผู้แทนสภาทนายความจากเนติบัณฑิตยสภาและผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments