Home ข่าวสารสภาทนายความ ตัวแทนภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย ร้องสภาทนายความ

ตัวแทนภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย ร้องสภาทนายความ

228
SHARE

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วยนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับมอบเอกสารหลักฐานจากตัวแทนภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ไทย เพื่อให้สภาทนายความช่วยเหลือในการยื่นฟ้องศาลปกครอง เพื่อระงับและเพิกถอนคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้สำนักงานเขตทั่วกรุงเทพฯ ระดมจับสุนัขจรจัด โดยมีองค์กรเครือข่ายร่วมภาคเอกชนและประชาชนผู้รักสุนัขเข้าร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์กว่า 100 คน จนแน่นห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 และสื่ออื่น ๆ ให้ความสนใจทำข่าวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในเบื้องต้นสภาทนายความจะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขให้กับทุกฝ่าย โดยเจรจาไกล่เกลี่ย

Facebook Comments