Home ข่าวสารสภาทนายความ การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 2 (27/11/2561)

การอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ รุ่น 2 (27/11/2561)

459
SHARE

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์  รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวให้การต้อนรับทนายความผู้เข้ารับการอบรม  โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 2  ครั้งที่ 4/2561 โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด  นายนคร พจนวรพงษ์ กรรมการผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การวางตัวของทนายความ”  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments