Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)

เปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1)

578
SHARE

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1) โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมและความเป็นมาของโครงการดังกล่าว การอบรมในครั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความเข้าร่วมดังนี้ นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการ ทั้งนี้นายกสภาทนายความได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม” การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางเทคโนโลยีในยุค 4.0 โดย นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง กฎหมายนิติวิทยาศาสตร์ โดย นางสาวอารยา กิจบุญ วิทยากรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และต่อด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา โดย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้มีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้จำนวน 300 คน โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

Facebook Comments