Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมถ่ายภาพกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ร่วมถ่ายภาพกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์

411

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นายภากร ชัชวาลวงศ์ คณะทำงานประจำสำนักนายกสภาทนายความ  นายสมศักดิ์  อัจจิกุล  กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  ร่วมถ่ายภาพกับพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ณ กระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ)  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

Facebook Comments