Home ข่าวสารสภาทนายความ เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม

เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม

434

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และคณะกรรมการสภาทนายความ เข้าอวยพรปีใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม.

Facebook Comments