Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1”

เปิดการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1”

798

วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคดีปกครอง จัดการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ 1” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักคดีปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ สำหรับพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้มี นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, คณะกรรมการและอนุกรรมการสำนักคดีปกครอง สภาทนายความ, คณะกรรมการและอนุกรรมการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ และคณะกรรมการและอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดดังกล่าว สำหรับการอบรมวันนี้จะมีรายละเอียดดังนี้

– เวลา 9.00 – 10.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ “บทบาททนายความในการดำเนินคดีปกครอง บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– เวลา 10.15 – 16.30 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ระบบศาลปกครอง/หลักพื้นฐานของกฎหมายมหาชน บรรยายโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลา 14 วัน (5 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562) มีทนายความให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 129 คน.

Facebook Comments