Home ข่าวสารสภาทนายความ กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

102643

กำหนดการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52

วิธีการสมัคร ใบสมัคร ใบจองคำบรรยาย รุ่นที่ 52 : Download

แบบฟอร์ชำระเงินสามารถเลือกชำระได้ 2 ช่องทาง

  • ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ : Download
  • ชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download

 

Facebook Comments