Home ข่าวสารสภาทนายความ ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือเพื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความ

ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือเพื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความ

296

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ตัวแทนเกษตรกรตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 กว่าราย ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความ กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ เป็นผู้รับเรื่อง ทั้งนี้สภาทนายความจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

Facebook Comments