Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 8

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 8

518

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช : นายประยูร มาศบำรุง อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมี นายยุทธนา เนติศุภชีวิน ประธานสภาทนายความจังหวัดทุ่งสง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ นายศุภพร กมุกะมกุล และนายสุวดิษฐ์ รักษ์บางแหลม กรรมการสภาทนายความภาค 8 ให้การต้อนรับ

โดยในช่วงเช้า นิติวิทยาศาสตร์กลุ่มการตรวจเอกสาร บรรยายโดย ร.ต.ท.มนตรี ดอนพุ่งไพร นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใหม่ บรรยายโดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในทางเทคโนโลยี ยุค 4.0 บรรยายโดย นายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการและกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชี้แจงเรื่อง ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ให้แก่สมาชิกทนายความได้รับทราบ โดยมีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมและรับประกาศนียบัตรเป็นจำนวน 300 คน.

Facebook Comments