Home ข่าวสารสภาทนายความ ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ

ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ

232

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในอ่างเก็บน้ำกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปลาตาย เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยกระเสียวของโรงงาน ยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ โดยมีนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ นางสาวอรนุช คงช่วย ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร รองประธานกรรมการฯ นายณภพ พิทักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายคดี พร้อมคณะทำงาน เป็นผู้รับเรื่อง โดยสภาทนายความจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป

Facebook Comments