Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

1833

ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

หมายเหตุ : ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่น 3

Facebook Comments