Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3

เปิดการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3

861

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 โดยมีทนายความผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 69 คน
และในวันนี้เป็นการบรรยาย เรื่อง การตรวจชีววิทยา โดยมีนางชนิดาภา ศรีหนองหว้า นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

Facebook Comments