Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 4)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 4)

695

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 4)

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

Facebook Comments