Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 3

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 3

440

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีนายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความและประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 3 เข้าร่วมงาน โดยนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ในช่วงเช้า ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความ ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ บรรยาย หัวข้อ กฎหมายใหม่เกี่ยวกับกีฬา
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานพิมพ์นิ้วมือฝ่ามือและฝ่าเท้า โดยนางสาวภัทยารัตน์ ศรีสังวาลย์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ชี้แจงเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา ปัญหา อุปสรรคของทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ให้แก่สมาชิกทนายความได้รับทราบ โดยมีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน

พร้อมกันนี้สภาทนายความได้เปิดให้ทนายความ ในเขตพื้นที่ภาค 3 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นั่งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายกับประชาชนในสถานีตำรวจจังหวัดต่างๆ ในภาค 3 ซึ่งเป็นการเตรียมงานของสภาทนายความและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยในเบื้องต้นเตรียมความพร้อมไว้จำนวน 150 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งมีการเตรียมการดำเนินโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) อันเป็นการพัฒนากลไกการช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการคุ้มครองผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลย ตั้งแต่ชั้นแรกของต้นธารของกระบวนการยุติธรรม

Facebook Comments