Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม ณ สำนักงานศาลปกครอง

ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม ณ สำนักงานศาลปกครอง

263

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร: ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้ นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการสภาทนายความ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการแสดงปาฐกถาธรรม โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ศาลปกครอง โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด และนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบแจกันดอกไม้

Facebook Comments