Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (5/3/2562)

อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (5/3/2562)

677

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 โดยนายสมศักดิ์ พุ่มประยูร กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมคดีแพ่งและคดีอาญา” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments