Home ข่าวสารสภาทนายความ ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ

ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ

301

ชาวจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความเรื่องหนี้นอกระบบ กับว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นายสุรสิทธิ์ ทุมทา ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น กรรมการบริหารสภาทนายความ และประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 4 เพื่อขอให้สภาทนายความช่วยเหลือในการดำเนินคดีทางแพ่ง ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562

Facebook Comments