Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (12/3/2562)

อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (12/3/2562)

787

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายชัยวัฒน์ ประจงใจ นายทะเบียน นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว
โดยในวันนี้สภาทนายความได้รับเกียรติจากนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด และนายนคร พจนวรพงษ์ ประธานที่ปรึกษานายกสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความ (ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา) เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ“ข้อสังเกตในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่ศาล” ซึ่งมีผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 65 คน

Facebook Comments