Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง)

2757

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

*** พร้อมเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นั่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจในเขตนครบาล 1-9 ***

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

 

Facebook Comments