Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

กลุ่มผู้เข้าอบรม English For Lawyers จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : กลุ่มผู้เข้าอบรมจากโครงการ English For Lawyers ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี...

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง : Download ใบสมัครศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   ข้อปฏิบัติผู้สอบผ่านและสอบไม่ผ่านภาคปฏิบัติรุ่นที่ 50

แจ้งทนายความอาสา รับค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย ของปี 2558 และ 2559

แจ้งทนายความอาสา รับค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย ของปี 2558 และ 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ส่วนกลาง) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร *** พร้อมเปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นั่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจในเขตนครบาล 1-9...

ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น. : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และทนายความอาสา ร่วมลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับชาวบ้าน ซึ่งได้นำร่องโครงการ 4 แห่ง...

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ขอเชิญสมาชิกสภาทนายความ เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดแคตตาล็อก : Download ดาวน์โหลดใบสั่งจอง : Download

ตัวแทนผู้ร้องฯ ยื่นขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนผู้ร้องได้เดินทางมาสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีได้รับความเสียหายจากการซื้อและใช้รถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง แล้วระบบเครื่องยนต์มีปัญหา โดยมี นายสุเทพ จันทะแจ่ม รองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ และนางสาวสุรภา ศิริลำปาง คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับเรื่อง โดยสภาทนายความจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป ...

ลงนาม MOU ร่วมกับสมัชชาสภาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ในฐานะประธานโครงการ “หน่วยเคลื่อนที่บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และนายณัชพล เกิดเกษม ประธานสมัชชาสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน...