Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ลานอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากรฯ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยพนักงานสภาทนายความ...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.07 น. : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการร้านสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย. ...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (***ด่วนจำนวนจำกัด***) คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการศึกษา : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมถวิล แก้วเจริญ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมถวิล แก้วเจริญ มารดาของทนายความปรีชา แก้วเจริญ ณ วัดโพธาราม...

เดินทางไปเยี่ยมทนายความอภิชาติ สิทธิเดชะ

วันที่ 28 เมษายน 2562 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และนายสหัส เบญจลาภ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมทนายความอภิชาติ สิทธิเดชะ เพื่อให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ ในกรณีบ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้ ณ ชุมชนวัดนาคกลาง ซอยอิสรภาพ 42...

สอบปากเปล่า รุ่น 50 (28 เมษายน 2562)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารเวียงผา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย,...

สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อแถลงผลงานประจำปี 2561, พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561, พิจารณางบดุล...

สัมมนา โครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สภาทนายความจัดสัมมนา โครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร...