Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 3) วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (19/3/2562)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ และนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพทนายความ” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ...

นายกสภาทนายความ ร่วมบรรยายใน งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เรื่อง “สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้จัดงานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เรื่อง "สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ" ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร (LT 1) คณะนิติศาสตร์...

ต้อนรับนักศึกษา ม.พายัพ

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาทนายความ รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพทนายความ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (12/3/2562)

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม...

ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ

ชาวจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความเรื่องหนี้นอกระบบ กับว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นายสุรสิทธิ์ ทุมทา ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น กรรมการบริหารสภาทนายความ และประธานสภาทนายความจังหวัดในภาค 4 เพื่อขอให้สภาทนายความช่วยเหลือในการดำเนินคดีทางแพ่ง ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10...

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ภาค 4 ขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ...

อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (5/3/2562)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 โดยนายสมศักดิ์ พุ่มประยูร กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมคดีแพ่งและคดีอาญา” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม ณ สำนักงานศาลปกครอง

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร: ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้ นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการสภาทนายความ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีเปิดแพรคลุมแผ่นพระคติธรรม โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการแสดงปาฐกถาธรรม โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรราชวรวิหาร...

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมเนวาด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีนายเชี่ยวชาญ...