Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ รุ่นที่ 30 (15/12/2561)

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 30 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ วันและสถานที่อบรม : วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม : Download

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 51 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ...

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 2

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2562  ในภาค 2 ขึ้น ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันทนายความ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนากฎหมายใหม่ เรื่อง การตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลในการสอบสวนคดีอาญา เพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และได้ปาฐกถาพิเศษ โดย...

การสัมมนาจัดโดยสภาทนายความร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดการสัมมนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์...

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมงานโครงการสัมมนาร่วมกับสถานทูต

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ได้ประชุมร่วมกับผู้ประสานงานสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมงานโครงการสัมมนาร่วมกับสถานทูต โดยได้มีการนำเสนอหัวข้อสัมมนาในเบื้องต้น เช่น วิธีพิจารณาคดียาเสพติด วิธีพิจารณาการค้ามนุษย์ การพิจารณาคดีเกี่ยวกับคอร์รับชั่น โดยวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา...

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 29 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศเต็มได้ที่ : Download ...