Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

การเสวนา “ข้อควรรู้สำหรับทนายความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560”

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ข้อควรรู้สำหรับทนายความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560” โดย...

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ (ENGLISH FOR LAWYERS) รุ่นที่ 6

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ (ENGLISH FOR LAWYERS) รุ่นที่ 6 การเปิดอบรมครั้งนี้มี...

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา และเปลี่ยนแปลงตารางเรียน “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน”

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา และเปลี่ยนแปลงตารางเรียน “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 20 หรือ หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน” ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download ดาวน์โหลดตารางเรียน : Download

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถดูได้ที่ : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ชมรมแบดมินตันสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน ทนายความสัมพันธ์

ชมรมแบดมินตันสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน ทนายความสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ สนามแบดมินตันศิริกาญจนา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (อยู่ข้างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าแข่งขัน : Download ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ : สำนักงานสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ...

มอบประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561  และครั้งที่ 3/2561 โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารภัทรมหาราช...

สารนายกสภาทนายความ เนื่องในวันทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2562

สารนายกสภาทนายความ เนื่องในวันทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2562

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทำงาน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาทนายความ รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพทนายความ  ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ...

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 8

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช : นายประยูร มาศบำรุง อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมี นายยุทธนา...

นักศึกษา มรภ.ยะลา ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...