Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

รับเรื่องร้องเรียน (6/11/2561)

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ , นายศุภกิจ  หล่อพัฒนากูร รองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม, นายจรุงศักดิ์ ชะโกฏิ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ นายเสริมสุข ขวัญปัญญา อนุกรรมการฝ่ายคดี  และนายณภพ พิทักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายคดีและปฏิบัติการ รับเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน กลุ่มปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช...

อบรม “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ” งบประมาณปี 2562 ภาค 8

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สภาทนายความจัดโครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ โรงแรมลิกอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช : นายประยูร มาศบำรุง อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมี นายยุทธนา...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายนิพนธ์...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล ประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์...

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบการสถาปนา 125 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.40 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายธีระ ช่วยเพชร อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน ร่วมมอบพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์...

ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ ที่ทำการสภาทนายความ

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคณะกรรมการสภาทนายความ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ...

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาสถาปนิก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสภาสถาปนิก ปีที่ 18 ณ สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร.

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49...

ประกาศรับสมัคร ทนายความอาสาสมัครภาคภาษาอังกฤษ

ประกาศรับสมัคร ทนายความอาสาสมัครภาคภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download