Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

เข้าพบองคมนตรี (16/10/2561)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี...

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ เปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ เปิดรับสมัคร "หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10" เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561  ***รับสมัครจำนวน 100 คนเท่านั้น*** ระยะเวลาฝึกอบรม : ปฐมนิเทศ 7 กรกฎาคม 2561 ภาคสนาม 14 - 15 กรกฎาคม 2561 ...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน เรียนร่วมรุ่น 19

เรียน  นักศึกษาสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ด้วย สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง โดยสำนักนายกและคณะกรรมการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น 19 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความฯ เวลา 09.00 –...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสภาทนายความ

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, คณะกรรมการสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณลานวัด...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง...

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 HD...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 4)

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 (นักศึกษาใหม่) สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download  

กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

กำหนดการและระเบียบการสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62