Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง ขอหนังสือรับรองจากสภาทนายความ (กรณีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์) เพื่อสมัครทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดพระโขนง ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง ขอหนังสือรับรองจากสภาทนายความ (กรณีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์) เพื่อสมัครทนายความขอแรงประจำศาลจังหวัดพระโขนง ประจำปี พ.ศ.2562

เข้าอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ผอ.สำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ,...

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ รุ่นที่ 4

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตร “Legal English Training” หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับทนายความ รุ่นที่ 4   เปิดอบรม : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (เรียนทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.) ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ทนายความ 12,000 บาท ...

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีโอไอ, นิคมอุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก รุ่นที่ 1”

สำนักงานวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ “โครงการอบรมหลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีโอไอ, นิคมอุตสาหกรรม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก รุ่นที่ 1” วันเวลาและสถานที่อบรม : วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 19-20, 26-27 มกราคม และ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 หรือชั้น 5...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ ๑

สำนักงานคดีปกครอง ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมหลักสูตรทนายความคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ : Download ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม : Download

ร่วมถ่ายภาพกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นายภากร ชัชวาลวงศ์ คณะทำงานประจำสำนักนายกสภาทนายความ  นายสมศักดิ์  อัจจิกุล  กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  ร่วมถ่ายภาพกับพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ณ กระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ)  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562

ร่วมถ่ายภาพ อธิบดีและรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  อัจจิกุล  กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ร่วมถ่ายภาพกับ พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และพันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  เมื่อวันที่ 3...

เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ เลขานุการ รมต.ยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ พลอากาศโท นวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562.

เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ รมต.ยุติธรรม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562.