๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ สมาชิกสภาทนายความ และพนักงาน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

อบรมโครงการ Legal English Training รุ่นที่ 4 (31/3/2562)

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ''สัญญาสัมปทานและการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน''ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการ Legal English Training รุ่นที่ 4 ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ...

มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยให้แก่ภรรยาและบุตร ประธานสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิก/รองเลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวัสดิการทนายความ มอบเงินสวัสดิการกรณีเจ็บป่วยให้แก่ภรรยาและบุตรนายไพฑูรย์ หมายมั่น ประธานสภาทนายความจังหวัดรัตนบุรี เป็นเงิน จำนวน 50,000 บาท ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค...

อบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา (26/3/2562)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สภาทนายความได้จัดให้มีโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ นายวันชัย บุนนาค ทนายความ ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ “ศิลปะการถามพยานและการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลในคดีอาญา” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 3)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 (ภาค 3) วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม : Download

อบรมทนายความอาสารุ่นที่ 3 (19/3/2562)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ และนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพทนายความ” แก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 3 ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ...

นายกสภาทนายความ ร่วมบรรยายใน งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เรื่อง “สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้จัดงานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 เรื่อง "สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ" ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร (LT 1) คณะนิติศาสตร์...

ต้อนรับนักศึกษา ม.พายัพ

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของสภาทนายความ รวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพทนายความ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์...