Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖ เข้าพบอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ : ร.ท.มนตรี  สุขพอดี ร้อยรส.ปตอ.๑ พัน ๖๓ (กองพัน ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖) ได้เข้าพบนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อปรึกษาในข้อกฎหมาย พร้อมทั้งขอให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ทหารในกองพัน ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่...

ขอเชิญอบรมทนายความอาสาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างบูรณาการ

ขอเชิญอบรมทนายความอาสาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างบูรณาการ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

บรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

บรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรนายกสภาทนายความ กรรมการบริหารสภาทนายความ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีทนายความ พนักงานสภาทนายความ ร่วมพิธีที่บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารที่ทำการสภาทนายความฯ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ (11 เมษายน 2561) ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น. ...

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการด้านชำระทางการเงิน ระหว่าง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ,...

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาเอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียม บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชนเข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561

ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบการสถาปนา 125 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.40 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายธีระ ช่วยเพชร อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน ร่วมมอบพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์...

คณะผู้บริหารฯ ร่วมงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อวิโรจน์ ขวัญแก้ว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และนายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อวิโรจน์ ขวัญแก้ว บิดาของทนายความชลิต - ทนายความภิรม ขวัญแก้ว ณ วัดบางเสร่คงคาราม...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3)

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมร่วมผู้นำกรุงเทพมหานคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร...

ชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือกรณีก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายนุกูล สิริสุวรรณ์...